O Vianočnej mame

Už o chvíľu sú vianočné dníčky.

Preto mama pečie medovníčky.

Srdcia, rybky aj zvončeky. Sláva!

Celý byt nám medom rozvoniava.

Aj mamička je dnes doslova

tiež vianočne medová.

( Libuša Friedová )