Rosnička

Som drobná žabka - rosnička.

Schovala som sa do pníčka.

Vyskočila som od ľaku

pri chladnom hustom lejaku.

Prší a prší, leje sa,

kŕkajú žabky od lesa,

zelené žabky ihravé,

že bude rosy na tráve.