Skákaná cez kamene

Postup hry:

Na jednu stranu postavíme lavičku, na ktorú si posadajú deti. Vo vzdialenosti 2-3 metrov od lavičky nakreslíme čiaru. Na ňu sa postaví niekoľko detí ( počet detí si môžme určiť sami ). Na protiľahlej strane ihriska nakreslíme takisto čiaru a na ňu dáme nejaký predmet-zastávku ( oproti každému dieťaťu ). Medzi čiarami je akože " voda " a k zastávkam sa dostanú tak, že budú preskakovať po " kameňoch ", ktoré su na zemi pred každým dieťaťom. Tie kamene môžu byť papiere, alebo doštičky.Deti skáču po " kameňoch " a vyhráva to dieťa, ktoré prvé preskáče na druhú stranu. Ak dieťa spadne do " vody " ide odznova . Späť sa vracajú tak, že obchádzajú " vodu ". Obmenou môže byť to, že deti nemajú " kamene " pripravené na zemi, ale v ruke držia napr. len 2 " kamene " a pred seba si dá jeden, na ktorý skočí, potom si dá ten druhý, na ktorý skočí a prvý si presunie pred seba. Takto si ich stále premiestňuje a skáče na ne.