Pohybové hry - Skákanie

Postup hry:

Na jednu stranu postavíme lavičku, na ktorú si posadajú deti. Vo vzdialenosti 2-3 metrov od lavičky nakreslíme čiaru. Na ňu sa postaví niekoľko detí ( počet detí si môžme určiť sami ). Na protiľahlej strane ihriska nakreslíme takisto čiaru a na ňu dáme nejaký predmet-zastávku ( oproti každému dieťaťu ). Medzi čiarami je akože " voda " a k zastávkam sa dostanú tak, že budú preskakovať po " kameňoch ", ktoré su na zemi pred každým dieťaťom. Tie kamene môžu byť papiere, alebo doštičky.Deti skáču po " kameňoch " a vyhráva to dieťa, ktoré prvé preskáče na druhú stranu. Ak dieťa spadne do " vody " ide odznova . Späť sa vracajú tak, že obchádzajú " vodu ". Obmenou môže byť to, že deti nemajú " kamene " pripravené na zemi, ale v ruke držia napr. len 2 " kamene " a pred seba si dá jeden, na ktorý skočí, potom si dá ten druhý, na ktorý skočí a prvý si presunie pred seba. Takto si ich stále premiestňuje a skáče na ne.

Popis hry:

Deti rozdelíme do dvoch družstiev. Pred deti postavíme nejakú métu- (kuželku, stoličku), ktorá je vzdialená asi 5 m. Každé prvé dieťa v zástupe má loptu. Na povel si dieťa vsunie loptu medzi kolená, stisne ju a pokúsi sa skokmi obísť métu tak, aby nestratil loptu. Lopta sa nesmie pridržať rukami. Ak lopta vypadne, pokračujeme od miesta vypadnutia. Víťazí to družstvo, ktoré sa skôr vystrieda.

Popis hry:

Lanom na zemi označíme veľký kruh - "rybník". Deti stoja okolo kruhu, sú žabky. Na znamenie deti skočia do kruhu a zaujmu nejaku polohu, ktorú im určíme - napriklad: drep, stoj na jednej nohe, sadnú si,...Obmenou môže byť utvorenie dvoch rybníkov a môže to mať formu súťaže.